Komenda Hufca

Skład Komendy Hufca:

hm. Aneta Czubak – komendant
pwd. Dagmara Majak – skarbnik
phm. Piotr Jędrys -członek komendy ds. organizacyjnych
hm. Krzysztof Papuga – członek komendy ds. kwatermistrzowskich
phm. Klaudia Nockowska – członkini komendy ds. pracy z kadrą
phm. Justyna Stuczyńska – członkini komendy ds. pracy ze szczepami i namiestnictwami
phm. Dagmara Mrzewa – członkini komendy ds. programu

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca pracuje w składzie:

phm. Rafał Jędrys – przewodniczący
hm. Małgorzata Papuga – zastępca przewodniczącego
hm. Konrad Stępiński – sekretarz
hm. Andrzej Kopacz – członek
pwd. Michał Pakuła – członek

Spotkania Komisji Rewizyjnej odbywają się raz w miesiącu.

Sąd Harcerski

Skład Sądu Harcerskiego Hufca:

hm. Elżbieta Baranek – przewodnicząca
hm. Wiesława Szczawińska – wiceprzewodnicząca
hm. Anna Jakubowska-Rapkiewicz – sekretarz

Dowiedz się więcej…

Back to Top