Komenda Hufca

Skład Komendy Hufca:

hm. Aneta Czubak – komendant
pwd. Edyta Osędowska – Kwapisz – skarbnik
phm. Piotr Jędrys – zastępca komendanta
hm. Małgorzata Papuga – członkini
hm. Justyna Golitz – członkini
phm. Justyna Stuczyńska – członkini
pwd. Dagmara Mrzewa – członkini
pwd. Małgorzata Rochala – członkini

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca pracuje w składzie:

phm. Edyta Kowalska-Pełka – przewodnicząca
phm. Łukasz Kowalski – zastępca przewodniczącej
phm. Rafał Jędrys – sekretarz
phm. Konrad Stępiński – członek
phm. Marcin Walczak – członek
pwd. Dariusz Iwanowski – członek
pwd. Ilona Znajmiecka – członkini

Spotkania Komisji Rewizyjnej odbywają się raz w miesiącu.

Sąd Harcerski

Skład Sądu Harcerskiego Hufca:

hm. Wiesława Szczawińska – przewodnicząca
hm. Elżbieta Baranek – członkini
hm. Elżbieta Jędrys – członkini

Dowiedz się więcej…

Back to Top