Komenda Hufca

Skład Komendy Hufca:

hm. Aneta Czubak – komendant
pwd. Małgorzata Rochala – skarbnik
phm. Piotr Jędrys – zastępca komendanta, członek komendy ds. informacji i promocji
hm. Małgorzata Papuga – członkini ds. pracy z namiestnikami
phm. Marta Jędrzejczak – członkini ds. pracy z kadrą i kształceniem
phm. Justyna Stuczyńska – członkini ds. pracy ze szczepami
pwd. Dagmara Mrzewa – członkini ds. pracy z programem

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca pracuje w składzie:

phm. Edyta Kowalska-Pełka – przewodnicząca
phm. Łukasz Kowalski – zastępca przewodniczącej
phm. Rafał Jędrys – sekretarz
phm. Konrad Stępiński – członek
phm. Marcin Walczak – członek
pwd. Dariusz Iwanowski – członek

Spotkania Komisji Rewizyjnej odbywają się raz w miesiącu.

Sąd Harcerski

Skład Sądu Harcerskiego Hufca:

hm. Wiesława Szczawińska – przewodnicząca
hm. Elżbieta Baranek – członkini
hm. Elżbieta Jędrys – członkini

Dowiedz się więcej…

Back to Top