Charakterystyka Namiestnictwa Harcerskiego

Namiestnictwo Harcerskie Hufca Łódź – Górna działa od wielu lat. Funkcję namiestników harcerskich pełnili w kolejności: hm. Staszek Kucia, hm. Aneta Prasołowska, phm. Monika Walkiewicz, phm. Zdzisław Małolepszy, pwd. Adam Janicki, ponownie phm. Zdzisław Małolepszy, phm. Krzysztof Papuga, phm. Marcin Mrowicki, pwd. Katarzyna Ambrożkiewicz, phm. Patrycja Bryszewska, phm. Hanna Słowińska – Hołownia, pwd. Ilona Znajmiecka […]

Kategoryzacja

Regulamin kategoryzacji drużyn namiestnictwa harcerskiego „Na Horyzoncie” [...]

Drużyny

Drużyny wchodzące w skład namiestnictwa:
Back to Top