Hufiec ZHP Łódź-Górna jest jednostką z długoletnimi doświadczeniami i tradycjami harcerskimi.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań i wspólne tworzenie przyszłości Hufca.
Z Państwa pomocą możemy swoim zasięgiem objąć jeszcze więcej dzieci, dać Im alternatywę, wskazać dobrą drogę do dorosłości.
1perc

Back to Top