1%

Hufiec ZHP Łódź-Górna jest jednostką z długoletnimi doświadczeniami i tradycjami harcerskimi. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań i wspólne tworzenie przyszłości Hufca. Z Państwa pomocą możemy swoim zasięgiem objąć jeszcze więcej dzieci, dać Im alternatywę, wskazać dobrą drogę do dorosłości.

Przyjaciele i Partnerzy

Dzięki naszym Przyjaciołom i Partnerom, możemy lepiej razem działać na rzecz Społeczeństwa.    
Back to Top