Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i decyzjami GK poniżej znajdują się linki do oświadczeń o świadomości ryzyka związanego z COVID-19 dla uczestników/opiekunów uczestników zbiórek, a także oświadczenie dla drużynowego i ankieta do zgłaszania chęci prowadzenia zbiórek w naszym Hufcu

Więcej wzorów dokumentów na https://zhp.pl/wracamy/#dokumenty


ZHP_Oswiadczenie_pelnoletni.pdfOświadczenie dla osoby pełnoletniej ZHP_Oswiadczenie_maloletni.pdfOświadczenie dla opiekuna ZHP_Oswiadczenie_temperatura.pdfOświadczenie temperatura Oświadczenie drużynowegoOświadczenie dla drużynowego Zgłoszenie zbiórki dla drużynowegoAnkieta zgłaszająca chęć przeprowadzenia zbiórki

Back to Top