Charakterystyka Namiestnictwa Harcerskiego

Namiestnictwo Harcerskie Hufca Łódź – Górna działa od wielu lat. Funkcję namiestników harcerskich pełnili w kolejności: hm. Staszek Kucia, hm. Aneta Prasołowska, phm. Monika Walkiewicz, phm. Zdzisław Małolepszy, pwd. Adam Janicki, ponownie phm. Zdzisław Małolepszy, phm. Krzysztof Papuga, phm. Marcin Mrowicki, pwd. Katarzyna Ambrożkiewicz, phm. Patrycja Bryszewska, phm. Hanna Słowińska – Hołownia, pwd. Ilona Znajmiecka. Obecnie tę funkcję pełni phm. Maria Ważbińska. W roku 2007 Namiestnictwo Harcerskie przyjęło nazwę “Na Horyzoncie”.

Do zadań Namiestnictwa Harcerskiego należą:

 • wprowadzanie, realizacja i ocena propozycji programowych,
 • wzbogacanie warsztatu metodycznego drużynowych,
 • wspieranie rozwoju osobowego i instruktorskiego drużynowych.

Na chwilę obecną Namiestnictwo Harcerskie posiada następujące elementy obrzędowości:

 • nazwę i jej genezę,
 • plakietkę,
 • piosenkę “Pejzaż horyzontalny”,
 • obrzędowe powitanie i pożegnanie,
 • święto nadania nazwy,
 • 2 okrzyki:
  1. “Do horyzontu droga daleka, niejedna przygoda nas na niej czeka”
  2. “Horyzont widać gdzieś w oddali, a nasze serca przyjaźń pali”
 • tablicę
 • rotę przyjęcia do namiestnictwa:

“Gdzieś tam za horyzontem budzi się nowy dzień.
Spojrzy mi słońce w oczy i strach opuści mnie.
Niech ta harcerska przyjaźń da wiele szczęścia nam.
Polegać można na mnie, dam z siebie, to co mam.”

 • wiersz:

“Moje ścieżki kręte
Niedoskonałej opowieści
Z każdej strony świata
Kolejne trakty kuszą
Choć przecież droga już dawno obrana
Mojego umysłu drogi nieprzebyte
Cel na horyzoncie
Tak jasny i czytelny”

(Autor nieznany)

Odprawy Namiestnictwa Harcerskiego “Na Horyzoncie” odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00.

Back to Top