W Naszym Hufcu jesteśmy otwarci na Świat, poznawanie innych Skautów i Skautek. Realizujemy się w różnych akcjach:

 • Jota Joti (https://www.jotajoti.info)
  Rokrocznie skauci z całego świata spotykają się przed komputerami, żeby odbyć Jamboree On The Air oraz Jamboree On The Internet 
  To nietypowe przedsięwzięcie ma za zadanie ułatwić młodym ludziom porozumiewanie się ze swoimi rówieśnikami z całego świata w celu nawiązania znajomości, poszerzenia wiedzy o odległej kulturze oraz wymiany harcerskich doświadczeń i zwyczajów.
  Kto z Was nigdy nie próbował – polecamy! 😉

 • InterCamp (https://www.intercamp.info)
  Od kilku lat reprezentacja Naszego Hufca wyjeżdża na międzynarodowy zlot InterCamp, gdzie ma okazję uczestniczyć w niesamowitym wydarzeniu. Ponad 2500 osób o różnej narodowości, różnych poglądach, których łączy Scouting wspólnie przeżywa niesamowitą przygodę.
  Członkowie Intercampu co roku mają zadanie przedzlotowe, w tym roku brzmiało „Its a change” Nasz patrol zdecydował otworzyć się na niepełnosprawność a przede wszystkim na osoby niewidome. Razem z klubem sportowym niewidomych i niedowidzących „Omega” harcerze mieli okazję wcielić się w oczy niepełnosprawnych, razem stworzyli piękne kartki oraz śpiewali kolędy. A co najważniejsze zmienili spostrzeżenie na takie osoby, zrozumieli że KAŻDY MOŻE WIDZIEĆ DOBRO!
  Zobaczcie krótki filmik z zadania:

Czuwaj!

Back to Top