IdentyfikatorZHP_PNG_Zielone copy

Skład Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Łódź-Górna:

  • hm. Wiesława Szczawińska – przewodnicząca
  • hm. Elżbieta Baranek – członkini
  • hm. Elżbieta Jędrys – członkini

Kompetencje

Zgodnie z § 55 Statutu ZHP:

  1. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów.
  2. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.
  3. Sąd harcerski hufca liczy co najmniej 3 członków.

Regulamin sądów harcerskich ZHP

Uchwała NSH ZHP Nr 12 XXXVI z dnia 08.06.2013

Back to Top