Posiedzenia HKSI odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.30 w budynku hufca. Każdorazowo posiedzenia poprzedzają konsultacje, które odbywają się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:30.

Najbliższe konsultacje odbędą się we wrześniu. Miłych wakacji!

Zapisy na konsultacje i posiedzenia HKSI odbywają się na mail kontaktowy komisji: ksi.lodzgorna@zhp.net.pl

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem pracy HKSI. Pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania.

Aktualny skład KSI

skład

Komisja pracuje w  następującym składzie:

dsc02386

hm. Hanna Radziszewska
przewodnicząca
e-mail: hanka54@poczta.fm
   
ŁW mundurowehm. Łukasz Woźniak
wiceprzewodniczący
e-mail: lukasz.wozniak@zhp.net.pl
 
dsc02416
phm. Małgorzata Kobza
sekretarz
e-mail: malgorzata.kobza@zhp.net.pl
JG
hm. Justyna Golitz
członkini
e-mail: justyna.golitz@zhp.net.pl
  dsc02400

hm. Wiesława Szczawińska
członkini
e-mail: wieslawa.szczawinska@zhp.net.pl

otwarcie próby

1. Aby zapisać się na konsultacje przed otwarciem próby w mailu zgłaszającym:
– napisz kilka słów o sobie (co robisz harcersko, gdzie się uczysz lub pracujesz, zainteresowania, itp.);
– napisz kto będzie opiekunem próby;
– prześlij wstępny projekt próby (nieobowiązkowe, mile widziane).
2. Jeśli wszystkie potrzebne informacje będą podane, kandydat zostanie zaproszony na najbliższe konsultacje. Nazwiska zaproszonych pojawią się na stronie KSI.*
3. Projekt programu próby kandydat przedstawia na konsultacjach (wersja pierwsza próby).
4. Po wprowadzeniu uzgodnionych na konsultacjach zmian należy przesłać na adres komisji program próby (wersja druga próby) w wyznaczonym czasie.
5. W ciągu następnego tygodnia komisja udzieli informacji zwrotnej i przekaże zaproszenie na komisję lub następne konsultacje.
6. Pamiętaj w przeddzień komisji dostarczyć do sekretariatu:
– uzupełniony wniosek o otwarcie próby,
– program próby zatwierdzony przez KSI, wydrukowany dwustronnie bez szaty graficznej.

* Liczba miejsc na konsultacje i komisję jest ograniczona do 6 osób. Kolejni kandydaci zostaną zaproszeni na następny miesiąc.

Podczas budowania treści zadań często kłopot stanowi właściwa pisownia. Dla ułatwienia zamieszczamy materiał opracowany przez miesięcznik instruktorów Czuwaj: Harcerskie zasady pisowni.

 

 

zamknięcie próby

1. Aby zapisać się na konsultacje przed zamknięciem próby w mailu zgłaszającym:
– dołącz opinię bezpośredniego przełożonego;
– dołącz opinię opiekuna próby.
2. Jeśli wszystkie potrzebne informacje będą podane, kandydat zostanie zaproszony na najbliższe konsultacje. Nazwiska zaproszonych pojawią się na stronie KSI.*
3. Po konsultacjach należy przesłać na adres komisji raport z przebiegu próby w wyznaczonym czasie.
4. Jeśli raport zostanie zaakceptowany, komisja wyśle zaproszenie na najbliższe lub kolejne posiedzenie.*
5. Pamiętaj w przeddzień komisji dostarczyć do sekretariatu:
– uzupełniony wniosek wraz z pisemnymi i podpisanymi opiniami opiekuna oraz bezpośredniego przełożonego,
– zaakceptowany raport z przebiegu próby,
– dorobek z próby na nośniku elektronicznym lub wysłany na maila komisji,
– ksero próby z potwierdzeniami zadań.

* Liczba miejsc na konsultacje i komisję jest ograniczona do 6 osób. Kolejni kandydaci zostaną zaproszeni na następny miesiąc.

zmiana zadań/przedłużenie

1. Aby zapisać się na konsultacje w celu zmiany zadania lub zadań w próbie lub przedłużenia jej realizacji w mailu zgłaszającym:
– zacytuj zatwierdzony tekst zadania i numer wymagania, do którego było ono napisane;
– napisz proponowaną treść nowego zadania z uzasadnieniem lub powód chęci przedłużenia próby;
– dołącz opinię opiekuna o tej zmianie.
2. Jeśli wszystkie potrzebne informacje będą podane, kandydat zostanie zaproszony na najbliższe konsultacje. Nazwiska zaproszonych pojawią się na stronie KSI.*
3. Na konsultacjach omawiane są propozycje zgłoszone przez kandydata.
4. Pamiętaj najpóźniej w przeddzień komisji dostarczyć do sekretariatu odpowiedni wniosek ze skonsultowaną z KSI treścią.

* Liczba miejsc na konsultacje i komisję jest ograniczona do 6 osób. Kolejni kandydaci zostaną zaproszeni na następny miesiąc.

dorobek

do pobrania

 

 

 

 

Back to Top