Komisja Historyczna Hufca ZHP Łódź-Górna została powołana w grudniu 2012 roku. Celem działania Komisji jest badanie oraz opracowanie historii harcerstwa na terenie działania hufca, kształtowanie świadomości historycznej kadry instruktorskiej oraz młodzieży harcerskiej hufca i podejmowanie starań o wykorzystywanie historycznego dorobku w wychowaniu, a także popularyzowanie harcerstwa na terenie działania hufca poprzez ukazywanie jego dorobku.

Obecnie Komisja działa w składzie:

  • hm. Andrzej Kopacz – przewodniczący (kontakt: andrzej.kopacz@zhp.net.pl)
  • phm. Marek Malinowski – członek
  • phm. Karol Nowacki – członek
  • pwd. Piotr Spanialski– członek
  • pwd. Karolina Środa – członkini
  • pwd. Sylwia Twardowska– członkini

 

[download id=”205″ format=”6″]
Back to Top