HKSI

Posiedzenia HKSI odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.30 w budynku hufca. Każdorazowo posiedzenia poprzedzają konsultacje, które odbywają się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:30. Na komisję 13.02.2020 zaproszeni są: 1. pwd. Katarzyna Bujnowicz – zamknięcie próby podharcmistrzowskiej, opiekun: hm. Łukasz Woźniak; 2. pwd. Klaudia Nockowska – zamknięcie próby podharcmistrzowskiej, opiekun: hm. […]

HKH

Komisja Historyczna Hufca ZHP Łódź-Górna została powołana w grudniu 2012 roku. Celem działania Komisji jest badanie oraz opracowanie historii harcerstwa na terenie działania hufca, kształtowanie świadomości historycznej kadry instruktorskiej oraz młodzieży harcerskiej hufca i podejmowanie starań o wykorzystywanie historycznego dorobku w wychowaniu, a także popularyzowanie harcerstwa na terenie działania hufca poprzez ukazywanie jego dorobku. Obecnie […]
Back to Top