HKSI

Posiedzenia HKSI odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.30 w budynku hufca. Każdorazowo posiedzenia poprzedzają konsultacje, które odbywają się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:30. Na komisję 14.11.2019 zaproszeni są: 1. Bartosz Gajewski – otwarcie próby przewodnikowskiej, opiekun: phm. Anna Fajst; 2. Emilia Mikołajczyk – otwarcie próby przewodnikowskiej, opiekun: phm. Katarzyna Fijałkowska; […]

HKH

Komisja Historyczna Hufca ZHP Łódź-Górna została powołana w grudniu 2012 roku. Celem działania Komisji jest badanie oraz opracowanie historii harcerstwa na terenie działania hufca, kształtowanie świadomości historycznej kadry instruktorskiej oraz młodzieży harcerskiej hufca i podejmowanie starań o wykorzystywanie historycznego dorobku w wychowaniu, a także popularyzowanie harcerstwa na terenie działania hufca poprzez ukazywanie jego dorobku. Obecnie […]
Back to Top